ติดต่อ

บริษัท บารี่โซล (ประเทศไทย) จำกัด (0105559060746)
ห้อง 802 ชั้น 8 อาคารสิทธิวรกิจ,
5 ซอยพิพัฒน์ ถนนสีลม,
เขตบางรัก กรุงเทพ 10500, ประเทศไทย.

โทรศัพท์: +66 2 126 5452
โทรสาร: +66 2 636 9040

เว็ปไซต์: www.barysol.co.th

อีเมล์: stefan@barysol.co.th

ช่วยเหลือและบริการ